Contact Us

Huaqiangbei - Shenzhen - Guangdong - China

Tel: +86 189 2848 5862

© 2011 - 2019 Partsz.com

  • Facebook
  • Linkedin